Tiny talk

ما یک دسته از مهارتهای آموزش زبان انگلیسی را برای کودکان بین 4 تا 7 سال در نظر گرفته ایم که کاملا مطابق با آموزش های رسمی و معتبر زبان انگلیسی است. شما می توانید موس را روی نام هر مهارت نگه دارید تا خلاصه ای از تمرین های آن مهارت نمایش داده شود.