مهد و پیش دبستانی

آموزش شمارش اشیا، مقایسه اشیا مانند کوچکتر و بزرگتر، کوتاهتر و بلندتر و الگوها؛ آموزش موقعیت های مکانی مانند بالا و پایین، چپ و راست، داخل و بیرون اجسام؛ آموزش رنگ ها و اشکال هندسی.

 

ریاضی                          56 مهارت>>

زمان و فصل ها

  1. H1- فصل ها