ریاضی

ریاضی علمینگ          

 

در علمینگ، ریاضی فراتر از اعداد است. علمینگ با استفاده از سوالات نامحدود، به دانش آموزان کمک می کند تا فراگیری ریاضی را به بهترین و جذاب ترین روش تجربه کنند.
در زیر منتخبی از مهارت هایی که دانش آموزان در مهد و پیش دبستانی می آموزند، آورده شده است.

مهد و پیش دبستان

اول دبستان

آموزش شمارش تا 3
شمردن و قرار دادن استیکر تا 3
شمارش دایره ها تا 10
شمارش با دست
شمارش چوب خط تا 20
قبل و بعد اعداد روی محور
تکمیل الگو
شمارش در جدول 100 تایی
داخل و بیرون
جدول یکی و ده تایی
بالا، وسط و پایین
علامت کمتر، مساوی و بیشتر
راست، وسط و چپ
حاصل جمع به کمک عکس
زمان و فصل ها
تفریق روی محور اعداد
دسته بندی بر اساس رنگ
شمارش 10 تایی
کوچک تر و بزرگتر
آموزش ساعت
اشکال هندسی
نوشتم و خواندن اعداد
مشاهده همه مهارتهای مهد و پیش دبستان>>
 مشاهده همه مهارتهای اول دبستان>>