پ مهد و پیش دبستانی

آموزش شمارش اشیا، مقایسه اشیا مانند کوچکتر و بزرگتر، کوتاهتر و بلندتر و الگوها؛ آموزش موقعیت های مکانی مانند بالا و پایین، چپ و راست، داخل و بیرون اجسام؛ آموزش رنگ ها و اشکال هندسی.

 

ریاضی                          56 مهارت>>

1 اول دبستان

آموزش شمارش چینه و چوب خط، جدول یکی و ده تایی، جمع و تفریق، علامت کمتر، بیشتر ومساوی، خواندن ساعت، خواندن و نوشتن اعداد، مقایسه اعداد، قبل و بعد اعداد، اعداد انگلیسی و مساله.

 

ریاضی                         176 مهارت>>